18 September 2021: 1800-2200 James Henry The Funky Show
19 September 2021: 0900-1200 Rene Verstraeten - Wake Up With DR
19 September 2021: 1500-1700 Frankie Rodriquez - Groovy Freakz (HH)
19 September 2021: 1700-1900 Sander Van Leeuwen - Mix
19 September 2021: 1900-2100 ZAR - Royal Classic Grooves
19 September 2021: 2100-0000 Mark Peeters - Tussen Gapen en Slapen
20 September 2021: 1800-1900 Benny Brown - The B.B.B. Show (Dem Classics)
20 September 2021: 1900-2100 Benny Brown - The B.B.B. Show